африкийн уурхайнуудад ямар тоног төхөөрөмж ашигладаг вэ