зүүн өмнөд хэсэгт цементийн зуурмагийн үйлдвэрийн үнэ