1960 онд ил уурхайн олборлолт явуулах тоног төхөөрөмж