гадаргуугийн нунтаглалтын мөчлөгийн хугацааг тооцоолох