200 150 тн бутлуурын үйлдвэрт зориулсан цахилгаан эрчим хүчний хэрэгцээ