enugu дахь нүүрсний уурхайн эрүүл мэндэд учруулах аюул