нүүрсний нүүрсний гадаргуугаас нүүрс тээвэрлэх үйл явц