жижиг төслүүдэд зориулан гараар бутлуурыг ашигласан