нүүрсний бутлуурын эвдрэлийг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ