чулуугаар эсвэл элсэн чулууг элсэн чулуугаар элс хийх