байж болох мэдээлэл нь үнэтэй хар тугалганы чулуу юм