чулуун бутлуур эзэмшигчийн хаяг утасны дугаар зэргийг бичнэ