асфальт ургамлын хэмжээ нь 30 т / 60 тн хүртэл байдаг