ашигт малтмалын үр ашигтай механизмыг бий болгох гол пүүсүүд