уул уурхайн тоног төхөөрөмж нь бэлэвсэн машиныг нэрлэдэг