нунтаглах машин эмэгтэй ажлын ачаалал багасч байна