далд нүүрсний уурхайн тоног төхөөрөмж хувийн тээвэрлэгч