ган төмрийн хүдрийг бутлах дараа төмрийн хүдрийн хэмжээ