бутлах үйлдвэрийн засвар үйлчилгээний гарын авлага