тээрмийн тээрэмд аюулгүй ажиллагааны урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ