шохойн чулуу хөрсний нэмэлт өөрчлөлтийг хийхэд ашигладаг