нээлттэй нүүрсний уурхайд зориулсан динамик загварууд