алтны үлдэгдэл илрүүлэгч өмнөд африкийн ханган нийлүүлэгчид