хамгийн бага өртөг өндөртэй төмрийн хүдэр боловсруулах үйлдвэр