алтны детекторын хэлхээний схем болон гүн илрүүлэх