төмрийн хүдрийн торгуулийн зөвлөх ашигт малтмал олборлох үйлдвэрт зөвлөгөө өгөх