голын элсний уурхайн менежментийг удирдан чиглүүлдэг