австралийн ил уурхайд борлуулах тоног төхөөрөмжийг ашигласан