өвдөлт намдаахад кальцит ашигт малтмал боловсруулах