төмрийн хүдрийн оврын ургамлын танилцуулгын сүүлийн үеийн мэдээ