бэлэн бетон зуурмаг холимог ургамлын тоног төхөөрөмжийг холих