машины мод бэлтгэгч нь алтны уурхайд зориулж элсэн болжээ