доломит олборлолтын төслийн зардлын дэлгэрэнгүй мэдээлэл