johannesburg-д стратегийн тоног төхөөрөмжийг ашиглалтанд оруулав