техникийн тодорхойлолтууд нь анхдагч эрүү бутлуурын зангилаа