агаарын ангиллын үйлдвэрлэгч нь flyash-д ашигладаг