уул уурхайн үйлдвэрлэлийн босоо конвейерийн шийдэл