доломит нь чухал бөгөөд доломит тоног төхөөрөмж юм