асфальт бутлах тоног төхөөрөмжийн хүлээгдэж буй борлуулалт