уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн хяналт шинжилгээний нөхцөл байдал