онцгой байдлын бэлэн байдлын хөтөлбөрийн чулуу бутлуурт асгарсан бодис