үнэт эдлэлийн үйлдвэрлэлд зориулж бага оврын тээрэм үйлдвэрлэдэг