кальцийн карбонат ба гялтангийн кальцийн карбонатын хувьд ялгаатай