боржин чулууны олборлолтын усны чанарт үзүүлэх нөлөөлөл