энэтхэгийн нүүрсний хэмжээ 5-р нүүрсний харьцах үйлдвэр