нийлмэл боловсруулах үйлдвэрийн дизайны хүчин чадал