ашигт малтмалын үйлдвэрлэлийн дизайны асуудлыг авч үзэх