нүүрсний болон гэрийн тэжээмэл амьтны кокс үйлдвэрлэв