би чулууг бутлах замаар алт олноороо хайж олох боломжтой