нигери улсад үйлдвэрлэлийн олборлолт хийх техник эдийн засгийн үндэслэл